HIMPUNAN ULAMA THURATH SIRI 3

Friday, August 26, 2016

Himpunan ulama ahlus sunnah wal jamaah di Chechnya 2016
Grand Syekh Al-Azhar Ahmad At-Thayyib menegaskan bahwa akidah Asy'ariyah, Mâturîdiyah dan Ahlu Hadits adalah tonggak Ahlu Sunnah wal Jamâ'ah, tasawuf sebagai tarbiyah islamiyah, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali adalah madrasah mazhab fikih Ahlu Sunnah wal Jamâ'ah.

Di hadapan kita hanya ada satu tujuan, yaitu menyatukan umat dan membersihkan pikiran dan hati dari idiologi hitam ('aqîdah sauda') dan interpretasi (ta'wîl) yang ditolak oleh Islam.
-Grand Syekh Al-Azhar Ahmad At-Thayyib.
Mazhab Ahlu Sunnah wal Jamâ'ah sama sekali tidak pernah mengkafirkan ahlil qiblat dan sangat mengindari takfîr.
-Grand Syekh Azhar Ahmad At-Thayyib.

No comments:

Post a Comment